Vertrouwd, veilig en gezond drinkwater

1 Wat doen wij?

advies

Advies

We zijn een gecertificeerd (BRL6010) en onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in water veiligheid.

Lees meer
water-sample

Monstername

Met het periodiek nemen van legionellamonsters bent u snel op de hoogte van eventuele legionellagroei in uw drinkwaterinstallatie.

Lees meer
keerklep

Keerklep Controle

Elke eigenaar of beheerder van gebouwen heeft een zorgplicht voor de leidingwaterinstallaties. Deze regelgeving bepaalt dat keerkleppen jaarlijks dienen te worden gecontroleerd.

Lees meer

Legionella Dossier

Met ons Legionella Dossier kunt u de administratieve rompslomp van legionella beheer volledig automatiseren.

Lees meer

2 Onze werkwijze

Gijsen Advies is een adviseringsbureau op het gebied van legionellapreventie. Drinkwaterinstallaties vragen om veel onderhoud en dus om veel tijd. Wij nemen dit graag voor u uit handen door het volledige beheer van de installatie op ons te nemen. Om goed legionellabeheer te waarborgen en besmettingen te voorkomen, brengen wij een risicoanalyse en beheersplan uit.

Voor wie gelden verplichtingen?

Prioritaire instellingen zoals zorginstellingen zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en een beheersplan op te stellen. Zorgplichtige instellingen zoals schoolinstellingen zijn niet verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en een beheersplan op te stellen.

Zorgplichtige instellingen

Zorgplichtige instellingen zijn wel ten aller tijden verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Als u over vernevelende apparatuur beschikt, bevelen we aan toch aan legionellapreventie te doen. Gijsen Advies hanteert een vier stappenplan en is BRL 6010 gecertificeerd.

Vierstappenplan

Stap 1 Risicoanalyse Onze adviseurs controleren of groei van legionellabacteriën in uw installatie mogelijk is.
Stap 2 Beheersplan De risicopunten worden uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan om uw installatie aan te passen, te beheren en te controleren.
Stap 3 Periodieke controle Gijsen Advies controleert op het uitvoeren en vastleggen van de beheersmaatregelen. We bekijken tevens periodiek uw installatie, nemen watermonsters en vergelijken de bevindingen met eerdere controles.
Stap 4 Legionella veiligheidsverklaring Als uit de controles blijkt dat uw installatie in orde is en u het proces beheerst, ontvangt u een Legionella Veiligheidsverklaring.

3 Onze klanten

Gijsen Advies is nauw betrokken bij het uitvoeren van opdrachten voor de volgende organisaties.

talis-logo
casade-logo
kemkens-logo
cello
ribw
de-kernen

4 Meer weten?

Gijsen advies kan voor u het nemen en analyseren van legionella monsters en alle andere benodigde watermonsters uit handen nemen.