Legionella informatie

Wat is Legionella?

Legionella bacteriën komen in minimale concentratie voor in grondwater en oppervlaktewater. Deze hoeveelheden zijn zo klein dat  ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Een kleine hoeveelheid komt dus uiteindelijk ook in ons drinkwater systeem terecht.

Wanneer wordt de bacterie gevaarlijk?

De bacterie wordt pas gevaarlijk op het moment dat deze in staat is zich te vermenigvuldigen in ons drinkwatersysteem. Een vermenigvuldiging vindt plaats wanneer het water een temperatuur bereikt tussen de 25 en 50 graden Celcius. Als het water bij deze temperatuur stilstaat kan de legionella bacterie zich explosief vermenigvuldigen.

Hoe kunt u besmet raken?

U kunt alleen besmet raken door het inademen van verneveld water. Omdat de bacterie u alleen via de luchtwegen kan besmetten kunt u nooit besmet raken door het drinken van leiding water.

Waar kunt u besmet raken?

Het grootse besmettingsrisico loopt u dus in douches, stoombaden, bubbelbaden of natte koeltorens (die onder meer bij airco-systemen worden gebruikt).

Wat houdt de ziekte in?

De ziekteverschijnselen worden veroorzaakt door de legionellabacterie en kan in meerdere vormen voorkomen. De zware vorm, de veteranenziekte, lijkt op een zware longontsteking. De lichte vorm van de infectie is de legionella-griep (ook wel Pontiac-fever genoemd).

Wat zijn de symptomen?

De tijd tussen besmetting en de eerste symptomen is 2 tot 18 dagen. De symptomen zijn: spierpijn, een ziek gevoel, kortademigheid, hoge koorts, hoesten, snel opkomende hoofdpijn en ernstige vermoeidheid.

Hoe is de ziekte te behandelen?

Zowel de veteranenziekte als de Pontiac-fever is goed te behandelen met antibiotica. Hoe eerder de patiënt met de behandeling begint, hoe eerder hij is genezen. Het kan echter enige tijd duren voordat de patiënt weer helemaal is hersteld. Door verkeerde of niet tijdige behandeling kan de patiënt komen te overlijden.

Hoe te handelen bij overschrijding van de legionellanorm?

Wanneer het laboratorium u meldt dat er legionella is aangetroffen in uw (drink)waterinstallatie, dient er direct voor te worden gezorgd dat er niemand ziek kan worden van deze bacteriën. Vervolgens zal er moeten worden onderzocht wat de oorzaak is van deze besmetting door middel van een Brononderzoek. De oorzaak zal moeten worden weggenomen voordat de aangetroffen besmetting kan worden geëlimineerd.

Daarnaast is het vaak verplicht deze overschrijding te melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Vrom Inspectie). De manier waarop u deze melding dient te doen is te vinden op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport. Gijsen Advies kan u hierin ook assisteren of de melding voor u afhandelen.

Legionella Video

Bekijk deze engelstalige video over hoe de legionella bacterie zich vermenigvuldigd en hoe een menselijke besmetting tot stand komt.Meer weten?

Door goede legionella preventie kunt u veel problemen voorkomen. Neem vrijblijvend contact op met Gijsen Advies voor meer informatie.