Nieuwe versie BRL 6010

ISSO heeft een nieuwe versie uitgebracht van BRL 6010 Legionellapreventie-advisering. De belangrijkste aanpassingen betreffen de opleidingen van adviseurs en advisering over alternatieve technieken. De nieuwe BRL 6010 is per 1 mei 2013 van kracht gegaan.

BRL 6010

Legionellarisicoanalyses moeten bij prioritaire instellingen uitgevoerd worden door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau. Per 1 mei 2013 is er een nieuwe BRL 6010 uitgebracht. Met deze wijziging sluit de norm aan op het nieuwe Drinkwaterbesluit. BRL 6010 gecertificeerde bedrijven hebben een jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Aanvullende eisen

De wijzigingen hebben vooral te maken de opleidingseisen die aan adviseurs worden gesteld. Adviseurs moeten een opleiding hebben gevolgd voor legionellapreventie. Daarnaast zijn eisen gesteld aan advies over het toepassen van alternatieve technieken. Artikel 44 van het Drinkwaterbesluit is in de BRL 6010 opgenomen. Het omschrijft de toepassingsvolgorde van alternatieve technieken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site van KBI.

Categorieën