Nieuwe normen Schoolgebouw

De normen “Gymnastieklokaal – kleed- en doucheruimte” en “Schoolgebouw – sanitaire voorzieningen” in de Arbocatalogus-VO zijn recentelijk aangepast. Ze beschrijven welke praktische maatregelen genomen moeten worden om legionellagroei te voorkomen.

Nieuwe normen

De normen schrijven voor dat scholen moeten voldoen aan haar zorgplicht teneinde deugdelijk drinkwater beschikbaar te stellen. Een aantal praktische maatregelen moeten genomen worden om legionellagroei te voorkomen:

  • De installatie moet, indien mogelijk, gesplitst worden in een deel met en een deel zonder aërosolvormende tappunten.
  • Alle leidingen, in het gedeelte met aërosolvormende tappunten, moeten wekelijks doorstroomd worden.
  • Voor bepaalde tappunten zijn installatiemaatregelen en/of beheersmaatregelen nodig.
  • Jaarlijkse controle en onderhoud moet verricht worden.
  • Er moet administratie worden bijgehouden van het beheer conform de risicoklasse-indeling door het Waterbedrijf.
Categorieën