LegionellaCode woninginstallaties herzien


Hoe ontwerp en verwezenlijk je legionellaveilige woninginstallaties? Dat is bepaald in ISSO-publicatie 30.5 ‘LegionellaCode woninginstallaties’. De uitgave is herzien vanwege onder meer de nieuwe Drinkwaterwetgeving.

LegionellaCode woninginstallaties

Legionellapreventie begint op de tekentafel en eindigt bij het adequate gebruik, beheer en onderhoud van de leidingwaterinstallaties. Al die aspecten worden overzichtelijk belicht in ISSO-publicatie 30.5 ‘LegionellaCode woninginstallaties’. De uitgave behandelt installaties voor nieuwbouw en de renovatie van bestaande woningen.

Handreiking voor bewoner en installateur

Publicatie 30.5 geeft een aantal concrete adviezen die de kans op groei van legionella in de installatie minimaliseren. In de uitgave is eveneens een gebruiksinstructie opgenomen die de installateur kan overhandigen aan de bewoner. Zo heeft ook de bewoner handvatten om de kans op groei van legionella te verkleinen. In de publicatie wordt nadrukkelijk gekeken naar het voorkomen van opwarming van waterleidingen door cv-leidingen. ISSO-publicatie 30.5 ‘LegionellaCode’ is gericht op installateurs van sanitaire installaties.

Weer up-to-date

De vorige ‘LegionellaCode woninginstallaties’ uit 2008 vroeg om herziening vanwege de Drinkwaterwetgeving en nieuwe inzichten over opwarming van drinkwaterleidingen. Direct zijn alle teksten geactualiseerd. Zo zijn aan de code elementen toegevoegd uit ISSO/SBR-publicatie 811 ‘Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren’ en uit de ISSO-Checklist ‘Hotspots in waterleidingen’. Ook volstaat de tekst nu aan de eisen in NEN1006 en de Waterwerkbladen.

Meer weten

Je kunt de herziene versie verkijgen op de site van ISSO

Categorieën