Legionella controle

Als eigenaar van een prioritaire locatie, bent u verplicht ieder half jaar legionellamonsters te laten nemen. Met behulp van de monstername legionella kan worden vastgesteld of het drinkwater op uw locatie voldoet aan de in de wet vastgelegde eisen voor legionellapreventie.

KIWA BRL 6010 gecertificeerd

Gijsen advies werkt exclusief samen met een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium. Daarnaast zijn we door KIWA BRL 6010 gecertificeerd. Dit betekent dat we uw legionellamonsters conform de wettelijk geldende norm NEN 6265 kunnen én mogen nemen. Omdat we het hele proces van legionella monstername tot analyse en rapportage begeleiden zijn we in staat u snel van betrouwbare informatie te voorzien.

All-inclusive

Door goede afspraken met het laboratorium waar wij al jaren mee samenwerken hebben we de kosten weten te reduceren. De analysekosten van onze monsters zijn nu sterk concurrerend te noemen. Vanzelfsprekend is het laboratorium volledig geaccrediteerd en gecertificeerd. Onze analyseprijzen zijn all-inclusive. Dus géén bijkomende kosten voor een besmet monster, reistijden, benodigde tijd om monsters te nemen en kilometerkosten.

Onderzoek en analyse legionellamonsters

Bij de monstername legionella en de laboratoriumanalyse wordt onderzocht of het water legionellabacteriën bevat boven de in Nederland vastgestelde norm van < 100 kve/l. Verschillende soorten legionellabacteriën kunnen diverse aandoeningen veroorzaken, waaronder Legionellapneumonie (veteranenziekte) en mildere griepachtige aandoeningen. De veteranenziekte is met name voor mensen met een verzwakt afweersysteem een potentieel gevaarlijke aandoening. In Nederland overlijden er enkele tientallen mensen per jaar aan deze ziekte of houden chronische klachten over aan een besmetting.

Monstername legionella in de praktijk

Voor prioritaire locaties is het van belang tijdig legionellamonsters te laten nemen om een besmetting te voorkomen. De hoeveelheid legionella monsters die we moeten nemen conform artikel 8 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, is afhankelijk van het aantal tappunten op uw locatie (zie onderstaand schema):

Totaal aantal tappunten Bijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)
Tot en met 50 2
51-100 4
101-200 6
201-400 8
401-800 10
801-1600 12
Meer dan 1600 14

De watermonsters worden in speciale monsterflessen vervoerd en tijdens het transport op temperatuur gehouden voor een zuiver meetresultaat. De analyseresultaten van de genomen legionellamonsters worden verwerkt in een overzichtelijk rapport dat u bij uw logboek legionellabeheer kunt voegen.

Wat te doen bij een met legionella besmet watermonster?

Bij een overschrijding van de vastgestelde norm (< 100 kve /l) informeren wij u direct over de risico’s en de te nemen acties. We begeleiden u ook bij de verplichte meldingsprocedure naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen VROM).

Meer weten?

Wilt u een offerte legionella bemonstering aanvragen, advies over ons complete dienstenpakket legionellapreventie of meer informatie over de procedures bij een legionellabesmetting? Neem dan contact met ons op.