Monstername legionella controle

Voor de halfjaarlijkse verplichte controle op legionella, dient u monsters van het drinkwater te laten nemen. Vanwege ons KIWA BRL 6010-certificaat en de samenwerking met een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium voldoen we aan de NEN 6265-norm. Een hele mond vol, maar u weet zeker dat het goed zit.

Het onderzoek

Bij de monstername en de laboratoriumanalyse wordt onderzocht of het water meer legionellabacteriën bevat dan de norm van 100 kve per liter. Ook wordt bekeken welke soort bacteriën aanwezig zijn. Verschillende types kunnen diverse ziektes veroorzaken, zoals griepachtige aandoeningen en legionellapneunomie (ofwel veteranenziekte).

Meetpunten

Het aantal monsters dat we – conform artikel 8 van de Regeling legionellapreventie in drink- en warm tapwater – moeten nemen, is afhankelijk van het aantal tappunten op locatie.

Totaal aantal tappunten Bijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)
Tot en met 50 2
51-100 4
101-200 6
201-400 8
401-800 10
801-1600 12
Meer dan 1600 14

De watermonsters worden in speciale monsterflessen vervoerd en tijdens het transport op temperatuur gehouden voor een zuiver meetresultaat. De analyseresultaten van de genomen legionellamonsters worden verwerkt in een overzichtelijk rapport dat u bij uw logboek legionellabeheer kunt voegen.

Besmetting… wat nu?

Bij overschrijding van de vastgestelde norm informeren wij u direct over de risico’s en de te nemen maatregelen. Ook begeleiden we u bij de verplichte meldingsprocedure naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen VROM).

Snel en een all-in prijs

Doordat we het hele proces van monstername tot rapportage begeleiden, kunnen we u snel van betrouwbare informatie voorzien. Daarnaast hebben we gunstige afspraken met het laboratorium en werken we met all-in analyseprijzen. Dus géén bijkomende kosten bij besmetting.

Meer weten?

Wilt u een offerte legionella bemonstering aanvragen, advies over ons complete dienstenpakket legionellapreventie of meer informatie over de procedures bij een legionellabesmetting? Neem dan contact met ons op.