Keerklep Controle

Het controleren van keerkleppen is een verplichte jaarlijkse activiteit. De functie van keerkleppen is om het leiding netwerk op te delen, zodat eventueel besmet water niet terug de (hoofd)leiding in kan lopen.

De werking van een keerklep

Een keerklep is een terugstroombeveiliging die ervoor zorgt dat water maar één kant kan opstromen. Een keerklep voorkomt dus dat legionella zich snel door de rest van uw drinkwater systeem verspreidt.

Wetgeving

Aan welke eisen moet uw installatie voldoen?

Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006. Deze NEN 1006-norm is in de Waterwerkbladen verder uitgewerkt. Zie ook infodwi.nl.

Wat is een keerklep en ben ik verplicht deze te hebben?

Met een keerklep (terugstroombeveiliging) wordt voorkomen dat verontreinigd water kan terugstromen in uw drinkwaterinstallatie of in het openbare waterleidingnet. Als eigenaar of beheerder van een leidingwaterinstallatie bent u verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van uw leidingwaterinstallatie. Die installatie staat immers in contact met het openbare waterleidingnet en u draagt de wettelijke zorg voor alle gebruikers van uw drinkwaterinstallatie.

Hoe vaak moet ik mijn keerkleppen controleren?

Volgens Waterwerkblad 1.4G artikel 4 moet u uw keerkleppen jaarlijks op werking controleren.

Voorkomt een keerklep legionella?

Een keerklep voorkomt slechts beperkt de groei van legionella in uw installatie. Legionella groeit tussen een temperatuur van 25 en 55 °C. Het is zaak om te voorkomen dat uw water opwarmt door een goede aanleg van uw installatie en voldoende doorstroming van uw water. Een keerklep kan voorkomen dat legionella zich snel door uw installatie verspreidt. Als het water niet opwarmt en u voldoende doorstroming heeft is de kans op legionellagroei zeer beperkt.

Kan ik geïnspecteerd worden?

Inspectie Leefomgeving en Transport delegeert haar controles aan de drinkwaterbedrijven. Deze bepalen zelf hun controlefrequentie, maar hanteren de inspectierichtlijn hiervoor als uitgangspunt. De richtlijn schrijft voor de hoogste risicoklasse (klasse 5) een controletermijn voor van 3 jaar.

Laat uw keerklep controleren door Gijsen Advies

Afhankelijk van uw situatie moeten keerkleppen getest worden. Gijsen Advies werkt met speciaal ontwikkelde en goedgekeurde apparatuur voor het toepassen van de overdruk- en onderdrukmethode.